Pojmy kolem světla

Příkon (P) světelného zdroje udává, kolik energie zdroj spotřebuje za jednotku času. Jednotkou je watt (W). U každého světelného zdroje jej povinně uvádí výrobce. V hovorové češtině mu odpovídá „spotřeba“.

Čím je příkon světelného zdroje větší a čím déle jej necháme svítit, tím více zaplatíme.

Praktický příklad: Platíme 3 Kč za 1 kWh. Necháme 1 týden svítit 100 W žárovku.
Zaplatíme 7  24  100  3 / 1000 = 50,40 Kč.

Světelný tok () světelného zdroje je míra jeho schopnosti působit zrakový vjem, čili poskytovat osvětlení. Jednotkou je lumen (lm). U každého světelného zdroje jej povinně uvádí výrobce. V hovorové češtině mu odpovídá „svítivost“ (míra schopnosti svítit).

Praktický příklad: Máme žárovku P(výkon) = 150 W, )světelný tok) = 2200 lm a zářivku P = 36 W,  = 2400 lm.
Zářivka má větší světelný tok, „svítí více“. 

Žárovky Verilux mají  =525 lm (60 W), 670 lm (75 W), 995 lm (100 W),
zářivky NASLI mají  =1000 lm (18 W), 2300 lm (36 W), 3700 lm (58 W).

Životnost světelného zdroje, přesněji „předpokládaná střední doba životnosti“ udává, za jakou dobu (v hodinách) dojde s 50% pravděpodobností k ukončení života zdroje. U každého světelného zdroje ji povinně uvádí výrobce. Jedná se o statistickou hodnotu, konkrétní světelný zdroj může vydržet méně i více.

Praktický příklad: Běžné žárovky mívají životnost 1000 hodin. Svítí-li žárovka 5,5 hodiny každý den, lze očekávat, že vydrží asi 0,5 roku. Dražší žárovka s životností prodlouženou na 5000 h takto vydrží asi 2,5 roku. Žárovky Verilux mají životnost 5000 h, zářivky NASLI >10000 h (s el. předřadníkem až 16000 h).

Energetická třída světelného zdroje vyjadřuje účinnost, s jakou zdroj přeměňuje elektrickou energii na světlo. Je to písmeno A až G, přičemž A označuje nejúspornější (nejúčinnější) zdroje a G zdroje nejméně úsporné (nejméně účinné). U každého světelného zdroje ji povinně uvádí výrobce na energetickém štítku. 

Praktický příklad: Žárovka má na energetickém štítku vyznačenou třídu G. Je tedy méně úsporným zdrojem světla. Kompaktní zářivka má na štítku vyznačenou třídu A a jedná se tedy o úsporný zdroj světla.
Trubice NASLI jsou třídy B, kompakty B, žárovky Verilux G.

Všeobecný index barevného podání (Ra) je číslo 0 až 100. Můžeme si jej představit jako míru podobnosti (v procentech), s níž se světlo daného zdroje podobá např. dennímu světlu. Čím je tato podobnost větší, tím přirozenější barvy ve světle daného zdroje uvidíme. Smysl má hlavně u zářivek, kde bývá vyznačen kódem, např. 765, 865, 965 znamená Ra >70, >80, >90.

Praktický příklad: Levné zářivky mívají Ra=60–70, běžné 70–90.
Zdroje se zdravým (plnospektrálním) světlem mají Ra >90. Trubice NASLI mají Ra = 98 .

Teplota chromatičnosti (Tc) udává zastoupení barevných složek ve světle, které zdroj vyzařuje. Jednotkou je kelvin (K). Hodnota 5800 K představuje střed (neutrální bílou), nižší hodnoty znamenají více žluté, vyšší hodnoty více modré. Vyšší Tc tedy paradoxně znamená „chladnější světlo“. Smysl má hlavně u zářivek, kde bývá vyznačena kódem, např. 828, 850, 865 znamená Tc = 2800, 5000, 6500 K.
Hovorově se také označuje jako „barevná teplota“.

Praktický příklad: Žárovkové světlo má T 2800 K a odpovídá žlutému podvečernímu slunečnímu světlu. Zářivka s Tc = 5000 K představuje teplé odpolední světlo. Zářivka s Tc = 6500 K představuje jasné polední světlo, s Tc = 8000 K chladné světlo modré oblohy.  Trubice NASLI mají Tc = 6500 K .


  • Masmi
  • Ott-Lite
  • Nasli
  • Medisana
  • Blue Step
  • Nasli Vision Friendly
  • Organic