Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace

Jak postupovat, když se zářivka rozbije

Nejméně 15 minut intenzivně větrejte. V prostoru se po tuto dobu pokud možno nezdržujte.

Je-li rozbitá zářivka připojena k síti, vypněte přívod napájení.

V ochranných rukavicích opatrně ukliďte úlomky do polyetylénového sáčku.
Prášek lze sbírat lepicí páskou. Vysavač použijte jen při zasažení koberce.

Sáček s částmi zářivky uzavřete do dalšího sáčku, odneste jej z budovy a odevzdejte do sběrné nádoby na kompaktní zářivky.

Na závěr zasažené místo otřete vlhkým hadříkem nebo ubrouskem. Po úklidu si umyjte ruce.
Po prvním luxování vyměňte sáček ve vysavači.

Poznámky:
Potraviny a léky přímo zasažené úlomky nebo práškem považujte za nepoživatelné.
V případě přímého zasažení akvária je třeba ryby co nejrychleji přemístit do náhradní nádoby s čistou vodou.

Jak zacházet s dosloužilými zářivkami

Dosloužilé zářivky předejte k recyklaci do sběrné nádoby. Můžete též využít systém zpětného odběru u prodejců elektro, nebo zářivky odložit do příslušné nádoby ve sběrném dvoře.

Distribuční firma má uzavřenou smlouvu s REMA a.s.

Dosloužilé zářivky v žádném případě nerozbíjejte, ani je nevyhazujte do směsného odpadu.

Jak správně instalovat kompaktní zářivku

Před instalací zkontrolujte odpojení svítidla od sítě.

Kompaktní zářivku je třeba při montáži držet za plastovou patku. Při vyvíjení tlaku na skleněnou trubici by tato mohla prasknout a mohlo by dojít poranění.

U svítidel původně určených pro jiné typy světelných zdrojů je třeba ověřit, zda je pro ně konkrétní kompaktní zářivka vhodná z hlediska omezení rozměrů, příkonu, zamezení oslnění a zda nedochází přehřívání některých částí svítidla nebo světelného zdroje.

V místnostech, kde se hrají míčové hry mají být uzavřená svítidla nebo případně kompaktní zářivky se druhým pláštěm.


  • Masmi
  • Ott-Lite
  • Nasli
  • Medisana
  • Blue Step
  • Nasli Vision Friendly
  • Organic