Vegiwash - přípravek na omývání ovoce a zeleniny

Mnoho položek v lidské stravě je během produkce do jisté míry vystaveno působení některé formě pesticidů.

Ovoce a zelenina jsou chemicky ošetřovány nejen během pěstování, ale i při manipulaci v obchodě. Před sklizní i v jejím průběhu jsou aplikovány pesticidy ve formě insekticidů, fungicidů, herbicidů, látek na hubení roztočů a hlodavců apod. Například jablka jsou takto ošetřena v průměru až 28 krát. Pro dosažení lepšího vzhledu při prodeji se nanáší parafin. Jelikož většina těchto kontaminujících látek (pesticidy, prach a nečistoty usazené během dopravy...) nejsou rozpustné ve vodě, proto pouhé oplachování potravin je málo účinné a kontaminační látky se dostávají do našeho organismu. Běžná mýdla či chloridové přípravky jsou nedostačující k odstranění tohoto znečištění a nejsou k tomuto účelu ani doporučena. A navíc samy mohou být v některých případech toxické.

Po mnoha letech mlčení, si vědci a lékaři na celém světe postupně začínají uvědomovat, že zbytky pesticidů, které se nacházejí na povrchu ovoce a zeleniny představují velké zdravotní riziko. Současné zdravotní problémy jako nárůst některých forem rakoviny, nebo snížení mužské plodnosti, autismus, nervové poruchy, nesoustředěnost připisují právě rostoucímu používání pesticidů v moderním zemědělství.

"Pesticidy se občas testují jednotlivě, ale není nic známo o tom, jak působí pesticid A a pesticid B společně a co se stane pak. Když uvážíte, že každý z nás má ve svém těle stovky chemikálií, které před 50 nebo 60 lety na planetě neexistovali, pak si uvědomíte složitost problému" uvedl Vyvyan Howard, vedoucí odborného týmu z university v Liverpoolu, který se touto problematikou zabývá.

VEGIWASH byl specielně vyvinut, aby účinně a bezpečně odstraňoval tato znečištění. V opačném případě jsou blahodární účinky ovoce a zeleniny těmito látkami znehodnocovány.

WEGIWASH se snadno používá, čistí ovoce a zeleninu a obnovuje jejich přírodní charakter.

INFO:

 • Analýzy provedené nezávislými laboratořemi ukázali, že WEGIWASH odstraní z povrchu až 97 % zbytků pesticidů.
 • Výzkumní ústav zemědělský ve Francii zveřejnil informaci, že každý Francouz zkonzumuje ročně až 1,5 kg nejrůznějších znečišťujících látek, z nichž některé jsou pesticidy.
 • Děti konzumují více potravin v porovnání na kg lidské váhy než dospělí. Přitom jsou děti daleko citlivější ke škodlivým účinkům pesticidů, protože jejich orgány, imunitní a nervový systém jsou ještě ve vývoji.
 • Podle prohlášení Světové zdravotnické organizace zaviní pesticidy ročně asi 3 miliony případů různých a 200 000 smrtelných otrav pouze v jižních zemích.
 • Dánští vědci odhalili, že pesticidy mohou ovlivnit kvalitu a kvantitu spermatu.
 • V roce 1992 Americká akademie věd došla k závěru, že konzumace zbytkových pesticidů v potravě byla příčinou asi 1 400 000 úmrtí na rakovinu v průběhu pouhé jedné generace.
 • Některé pesticidy, které byly v Evropě zakázány pro svou vysokou toxicitu (ovšem používají se jinde) se dnes vracejí jako bumerangy.
 • VEGIWASH je ekologický a biologicky odbouratelných v přírodě.

 • Masmi
 • Ott-Lite
 • Nasli
 • Medisana
 • Blue Step
 • Nasli Vision Friendly
 • Organic