Plodnost mužů ohrožují pesticidy

Člověk se po staletí snaží podmanit si přírodu, vyzískat co nejvíce z jejího bohatství, vyprodukovat maximální množství potravin. A to bohužel za každou cenu. Používáním stále většího množství chemikálií neničíme pouze životní prostředí, ale ohrožujeme i sami sebe. 

Bylo zjištěno, že díky používání pesticidů k hubení rostlinných škůdců dochází u mužů ke snižování plodnosti, zhoršuje se kvalita spermatu / mění se velikost i počet spermií/. Mužská varlata patří k nejcitlivějším orgánům reagujícím na chemické látky v okolním prostředí. Zvýšená koncentrace v zemědělství používaných chemických látek není problémem jen vyspělých západních zemí, kde je díky jejich používání zemědělská produkce na velice vysoké úrovni. Tyto látky se velice často používají v rozvojových zemích, mnohdy zcela nekontrolovaně. Ohrožují nejen ty, kteří s nimi přímo pracují, ale i obyvatele žijící v dané oblasti, kde jsou použity.

www.dama.cz

Autor: Dana Alsherová


  • Masmi
  • Ott-Lite
  • Nasli
  • Medisana
  • Blue Step
  • Nasli Vision Friendly
  • Organic