Pesticidy: Svět spotřebitelů – slovníček pojmů

Svět spotřebitelů – slovníček pojmů

Pesticidy je skupina chemických látek používaných v zemědělství k hubení škůdců kulturních plodin. Molekuly většiny pesticidů jsou velmi stabilní, tzn. že mají dlouhou životnost. Zbytky pesticidů proto můžeme najít i v potravinách. Pesticidům bylo v lidském těle prokázáno toxické a hormonální působení. Podle biologického účinku lze pesticidy dělit na herbicidy, insekticidy, fungicidy, akaracidy, nematicidy, rodenticidy a další.

Herbicidy - přípravky k hubení nebo omezení růstu plevelů

Fungicidy - přípravky k hubení hub a plísní

Insekticidy - přípravky k hubení hmyzu

Akaracidy - přípravky k hubení roztočů

Nematicidy - přípravky k hubení nematodů (hlístic), např. háďátek

Rodenticidy - přípravky k hubení hlodavců


  • Masmi
  • Ott-Lite
  • Nasli
  • Medisana
  • Blue Step
  • Nasli Vision Friendly
  • Organic