Pesticidy

Jablka mohou být za sezónu ošetřeny 16 – 36x různými druhy pesticidů – spoustu z nich není možné odstranit ani po umytí. (Truth About Food) • 500 chemikálií je běžně používáno v konvenčním zemědělství. Jen 4 z nich jsou povoleny v ekologickém zemědělství • Testy ukázaly, že některé špenáty obsahují rezidua pesticidů v nadlimitních povolených hodnotách pro batolata. Rezidua pesticidů byla rovněž nalezena ve 3 odebraných vzorků sušeného ovoce, v 1 vzorů chleba, v 1/3 vzorků jablk a celeru, v 1 vzorků bramborových hranolek. Šest vzorků kojenecké potravy obsahovalo vysoký obsah reziduí. (Pesticide Residue Committee 2003) • Ačkoliv některé rakovinotvorné pesticidy jako DDT již byly zakázány, vládní testy v roce 2000 ukázaly, že potraviny stále obsahují jejich rezidua. Také další chemikálie jsou spojované se vznikem rakovin, rakoviny prsu, zvyšující se mužskou neplodností a fetálními abnormalitami. DDT bylo objeveno v 67% testovaného sýru Feta. (Working Party on Pesticide Residues annual report, 2000) • Málo známý je také efekt mnohočetného užití pesticidů – tak zvaný koktejlový efekt. V roce 1999 93% testovaných pomerančů obsahovalo rezidua více druhů pesticidů. V této oblasti bylo realizováno jen velice málo výzkumu, ale současné znalosti ukazují na to, ze je velká pravděpodobnost, že jednotlivé chemikálie spolu mohou reagovat. Britská vláda zdůrazňuje potřebu se výzkumu v této oblasti věnovat.

Zdroj: internetové stránky britské asociace ekologických zemědělců www.soilassociation.org

www.magazinzdravi.cz


  • Masmi
  • Ott-Lite
  • Nasli
  • Medisana
  • Blue Step
  • Nasli Vision Friendly
  • Organic