Chlorpyrifos: jablka

Chlorpyrifos patří do skupiny chemikálií známou jako organofosfáty. Přes 100 druhů organofosfátů je dnes používáno v globální produkci potravin. Chlorpyrifos hubí rozšířené odrůdy členovců a škodlivý hmyz narušením jejich nervového systému. Je používán na ošetření napadených listů a plodů škůdci a to ve velkých dávkách v ovocných sadech, na polích, na cukrovku, kukuřici, obilniny, jádroviny, okurky, rajčata – v Anglii je jím ošetřeno 60% všech jablek.

Chlorpyrifos je v Německu označen za chemikálii narušující hormonální rovnováhu. Světovou zdravotní organizací je klasifikován jako mírně nebezpečný. Narušuje funkci hormonů v těle různých živočichů včetně člověka – jde o endokrinní disruptor.

V roce 2003 vláda (UK) testovala 301 vzorků jablek na zbytky chlorpyrifosu. Objevila, že přes 20% má zjistitelné množství zbytků. Tento výsledek nasvědčuje tomu, že přes 830 miliónů jablek spotřebovaných v UK v roce 2003 mohlo obsahovat zbytky chlorpyrifosu. Vláda si myslí, že množství zbytků je akceptovatelné a nenese nepřijatelné riziko pro lidské zdraví.

Tento pesticid není autorizován ve Finsku a Švédsku.

Čerpáno z www.soilassociation.org


  • Masmi
  • Ott-Lite
  • Nasli
  • Medisana
  • Blue Step
  • Nasli Vision Friendly
  • Organic