10.11.2014  –  Světlo, tma a barvy - Goethova nauka o barvách

Milí přátelé,

nechte se unášet fascinující cestou vesmírem barev, kde jako výchozí bod světla, tmy a barev použijeme Goethovu teorii barev.

V roce 1704 Sir Isaac Newton publikoval Light and Refraction, studii zabývající se působením slunečního světla na prizma (prizma = obvykle skleněný hranol, který rozkládá dopadající světlo).

Newton se jako dobrý vědec zaměřoval na dosažení objektivity, což znamenalo studovat sluneční světlo v izolaci. Domníval se, že barvy jsou obsaženy výhradně ve světle, a našel spektrum, které hledal.

Goethe zopakoval Newtonův pokus a našel další skrytou sadu barev. Zjistil přítomnost skrytých barev na hranici světla a tmy. Jako umělec však cítil,  že není možné hovořit o světle a přitom nezmínit tmu, a tak zavedl termín  ''Light-darkness polarity''. Goethe odhalil tento nový vědecký objev na základě uměleckých metod ve spojení s vědou... více o světle, tmě a barvách  zde.


  • Masmi
  • Ott-Lite
  • Nasli
  • Medisana
  • Blue Step
  • Nasli Vision Friendly
  • Organic