Vzdělávání Nejsou zde žádné produkty.

Vzdělávání

Již sedmnáct let se Univerzita Nové doby snaží propojovat nejdůležitější objevy moderní fyziky a biologie s humanistickými vědami, srovnávacím náboženstvím, uměním a základními poznatky nejstarších civilizací do Integrálního pohledu na stále rychleji se vyvíjející vesmír, současná společenství, tělesné zdraví i duši jednotlivce.

Více informací najdete zde: www.mandala-praha.cz

  • Masmi
  • Ott-Lite
  • Nasli
  • Medisana
  • Blue Step
  • Nasli Vision Friendly
  • Organic